Automatisk brandalarm av Nils Pichler

Från årsboken Daedalus 1939