En elteknisk kuriositet av Harald Håkanson

Från årsboken Daedalus 1939