John Tandberg Esaias Tegnér och magnetismen

Från årsboken Daedalus 1939