Sven Sköldberg Christopher Polhems Konstige Tapp

Från årsboken Daedalus 1939