Torsten Althin Sveriges andra ångmaskin

Från årsboken Daedalus 1939