Carl-Fredrik Corin AN Edelcrantz ångmaskinsprojekt år 1809

Från årsboken Daedalus 1940