Carl Sahlin Ervalla bruk Dess utrustning och drift under 1600-talet

Från årsboken Daedalus 1940