JG Darell en pionjär inom eltekniken av Helge Smedinger

Från årsboken Daedalus 1940