Kraftöverföringen Hellsjön – Grängesberg år 1893 i samtida beskrivning

Från årsboken Daedalus 1940