Svenska Filmsamfundets samlingar av Einar Lauritzen

Från årsboken Daedalus 1940