Torsten Althin Stjernsunds manufakturverk år 1729

Från årsboken Daedalus 1940