Ellen Hagen Carl Bernhard Wadström

Från årsboken Daedalus 1941