Georg Granmalm Bergsrådet Johan Erik Norberg

Från årsboken Daedalus 1941