Tidigt användande av läskpapper av Carl Sahlin

Från årsboken Daedalus 1941