Valdemar Rang De gamla mudderverken i Malmö hamn

Från årsboken Daedalus 1941