Beklädnadsindustriens historia av Gertrude Grenander Nyberg

Från årsboken Daedalus 1942
  • Ladda ner pdf