Ett Polhemsspel vid Falu gruva av Torsten Althin

Från årsboken Daedalus 1942