Gunnar Westerlund Talmaskinens uppfinnare

Från årsboken Daedalus 1942