Judsons orginalblixtlås till tekniska Museet av Sven Sköldberg

Från årsboken Daedalus 1942