Karl Malmsten Från krigsingeniör till bergsingeniör

Från årsboken Daedalus 1942