Nils Lindh Hönsäters Alunbruk

Från årsboken Daedalus 1942