Rörlig filmkamera förr och nu av Einar Lauritz

Från årsboken Daedalus 1942