Daterat läskpapper av Torsten Lenk

Från årsboken Daedalus 1943