Gustaf Collberg en svensk telefon i varje hem

Från årsboken Daedalus 1943