Lennart Way-Matthiesen Äldre aluminiumföremål i Tekniska Museets samlingar

Från årsboken Daedalus 1943