En 1700-talsnotis om åskledare av Gun Adler

Från årsboken Daedalus 1944