Första ljudfilmen i Stockholm av Einar Lauritzen

Från årsboken Daedalus 1944