Helmer Bäckström Talbots fotografier på papper

Från årsboken Daedalus 1944