Hilding Törnebohm Måttens mästare CE Johansson

Från årsboken Daedalus 1944