Ivar Rennerfelt Flytande tillverkning av hästskor

Från årsboken Daedalus 1944