Teknik i miniatyr av Torsten Althin

Från årsboken Daedalus 1944