Torsten Althin Tjugo år En återblick och några minen

Från årsboken Daedalus 1944