Erik Falk Lahälls silververk

Från årsboken Daedalus 1945