Erik Falk Lahälls silververk

Från årsboken Daedalus 1945
  • Ladda ner pdf