Fonografen och grammofonen av Gunnar Westerlund

Från årsboken Daedalus 1945