Torsten Althin Den elektrotekniska avdelningen på Tekniska Museet

Från årsboken Daedalus 1945