Torsten Althin Gustaf Dalén en minnesteckning

Från årsboken Daedalus 1945