Två böcker i Carl Sahlins Bergshistoriska Samlingar

Från årsboken Daedalus 1945