Digelpressen – från trä till järn av L Way-Matthiesen

Från årsboken Daedalus 1946