Gertrud Grenander-Nyberg Sömnadsindustrien En översikt av dess uppkomst och utveckling i Sverige

Från årsboken Daedalus 1946