Thulin samlingarna I Landskrona av Torsten Althin

Från årsboken Daedalus 1946