Torsten Althin Teknik- och industrihistoria

Från årsboken Daedalus 1946