Georg Sjöstedt Ljuskänsliga skiktets idéhistoria

Från årsboken Daedalus 1947