Gösta Bodman Klippans superfosfatfabrik

Från årsboken Daedalus 1947