Järnvågen I Gävle av Philibert Humbla

Från årsboken Daedalus 1947
  • Ladda ner pdf