S-formad ångturbin av L Way-Matthiesen

Från årsboken Daedalus 1947