Samling av inventioner av Karin Forsberg

Från årsboken Daedalus 1947