Arvid Odencrants TA Odencrants reseanteckningar i Skottland

Från årsboken Daedalus 1948