Bertil Björnberg Svenska Tobaksmonopolets Museum

Från årsboken Daedalus 1948