Richard Smedberg Carl Edw Norström – ett hundraårsminne

Från årsboken Daedalus 1948