Sigurd Nauckhoff Sobreros nitroglycerin och Nobels sprängolja

Från årsboken Daedalus 1948